Afectació de la Gira El Gran Circ de Txarango derivada de la crisis del Covid-19

Com a conseqüència de l’actual situació epidemiològica declarada pel coronavirus COVID-19 i a la vista de las recomanacions de les autoritats sanitàries, TicketCoop SCCL comunica la cancel·lació, per força major, dels concerts de la gira de TXARANGO previstos per les següents dates:

Sant Feliu de Guíxols (10, 11 i 12 de juliol de 2020)

Olot (13, 14 i 15 de novembre de 2020)

Girona ( 25, 26 i 27 de febrer de 2021)

Amposta (28 i 29 d’agost de 2020)

Lleida (4, 5 i 6 de setembre de 2020)

Valls (29, 30 i 31 de gener de 2021)

Manacor (13, 14 i 15 d’agost de 2020).

València (21, 23, 24 i 25 d’octubre de 2020)

Vic (12, 13 i 14 de juny de 2020)

Puigcerdà (24 i 25 de juliol de 2020)

Manresa (11, 12 i 13 de desembre de 2020)

Calafell (19, 20 i 21 de juny de 2020)

Mataró (18, 19 i 20 de setembre de 2020)

Terrassa (2, 3 i 4 d’octubre de 2020)

Aquestes cancel·lacions, forçoses, són degudes, específicament, a la prohibició d’aglomeracions i a la impossibilitat de garantir les mesures de distanciament social necessàries per evitar la propagació de la pandèmia.

Es comunica als posseïdors d’entrades dels concerts cancel·lats que:

1) En substitució d’aquests, TXARANGO oferirà una sèrie de concerts amb data i lloc pendents de confirmació. Les dates i localitzacions en les que es realitzaran aquests concerts es faran públiques tan aviat com la situació derivada de la crisis sanitària ho permeti.

2) L’organització dels nous concerts suposarà la supressió de les localitats de graderia; per aquest motiu, tots aquells que hagin optat per mantenir l’entrada amb la nova data del concert i posseeixin entrada de graderia, rebran automàticament els 5.-€ de sobrepreu d’aquest tipus de localitats respecte les restants.

3) Les entrades dels concerts cancel·lats seran vàlides per les noves dates.

4) Existeix la possibilitat, per qui ho manifesti expressament, de sol·licitar el reemborsament de l’import de les entrades dels concerts cancel·lats, descomptant la quantitat corresponent a la gestió de compra (1-.€). El termini per sol·licitar el reemborsament finalitza el 9 d’agost de 2020 a les 23:59. En cas de no rebre’s cap manifestació en aquest sentit en el termini indicat, s’entendrà que s’opta pel manteniment de l’entrada per les noves dates del concert.

Per a realitzar el reemborsament, pots dirigir-te a la teva àrea d’usuari. A l’apartat comandes, trobaràs com realitzar la devolució de les entrades.

5) Per últim, volem advertir que, donada la incertesa de l’actual crisi sanitària que fa impossible preveure les seves afectacions a mig termini sobre la celebració d’esdeveniments multitudinaris, no és descartable una hipotètica modificació de les noves dates previstes. En cas de produir-se, aquesta serà comunicada a les persones afectades amb la major antelació possible.

 
 

Comença a escriure i pitja Entrar per cercar

Cistella de la compra

No hi ha productes a la cistella.